Pronounce Names

www.pronouncenames.com
Aarya is pronounced as aa r - y uh where,

aa is pronounced as a in car
r is pronounced as r in rat
y is pronounced as y in yes
uh is pronounced as u in up