How to pronounce Kosciusko?

4 entries

Pronunciation of Kosciusko in US

   Slow

Kosciusko is pronounced as

k ah s ee AH s k oh

k is pronounced as k in key
ah is pronounced as a in car
s is pronounced as s in so
ee is pronounced as ee in see
oh is pronounced as o in so


Kosciusko is pronounced as: Phonetic Spelling:[ k ah s ee AH s k oh ]

k ah s ee AH s k oh
key car so see car so key soAdditional Information:

A small town in Mississippi


Comments:

Pronunciation of Kosciusko

Kosciusko is pronounced as

k aw sh CH OO SH k aw

k is pronounced as k in key
aw is pronounced as aw in law
sh is pronounced as sh in ship
ch is pronounced as ch in chin
oo is pronounced as oo in food


Kosciusko is pronounced as: Phonetic Spelling:[ k aw sh CH OO SH k aw ]

k aw sh CH OO SH k aw
key law ship chin food ship key law


Type of Name:

Last Name

Language:

Polish


Comments:

Pronunciation of Kosciusko

kawsh-CHOOSH-kawType of Name:

Last Name

Language:

Polish


Comments:

Pronunciation of Kosciusko

ca sI ous kOComments:

Similar sounding names


 • Kaiya
 • Kazuho
 • Khokah
 • Keiko
 • Keisha
 • Kaw
 • Kacie
 • Kia
 • Kaes
 • Kae
 • Top YouTube videos in last 7 days


  How to pronounce Ketanji Brown Jackson (American English/US) How to pronounce Ketanji Brown Jackson

  5,008 Views

  Pronunciation of Sian - Pronounce Names How to pronounce Sian

  3,956 Views

  How to Pronounce Hughes - PronounceNames.com How to Pronounce Hughes

  3,943 Views

  How to Pronounce Joaquin - PronounceNames.com How to Pronounce Joaquin

  3,832 Views

  How to pronounce Jaime - PronounceNames.com How to Pronounce Jaime

  2,515 Views

  How to pronounce Piotr - PronounceNames.com How to Pronounce Piotr

  2,503 Views

  How to Pronounce Prague - PronounceNames.com How to Pronounce Prague

  2,922 Views